Press Releases

Tradingportfölj med 15-procentig avkastning lanseras som kapitalförvaltningsprodukt

Bakgrund

Leox Holding AB (publ) erbjuder via dotterbolaget Börsvinnare Sverige AB börsrelaterad information och analyser. Börsvinnare är anknutet ombud till Skandinavisk Fondkommission AB. Skandinavisk Fondkommission erbjuder idag kapitalförvaltning baserat på Basportföljen som presenteras i Leox Market Outlook, ett marknadsbrev från Börsvinnare Sverige.

”Vi är mycket glada att kunna erbjuda även Tradingportföljen som en kapitalförvaltningsprodukt. Basportföljen har blivit en framgång redan och med Tradingportföljen får våra kunder en helt unik kapitalförvaltningsprodukt. Kombinerar man de två portföljerna får man en unik avkastningskaraktär med mycket god riskspridning utan att göra avkall på avkastningspotentialen”, säger Goran Rubil, VD för Börsvinnare Sverige AB.

Tradingportföljen kommer att spegla de tradingförslag som dagligen ges i Börsvinnares exklusiva marknadsbrev Leox Market Outlook. Tradingportföljen har hittills i år avkastat drygt 15 procent med låg risk.

”Vi välkomnar Tradingportföljen som ytterligare en unik kapitalförvaltningsprodukt. Det förstärker såväl kundernas avkastningspotential som vårt fortsatta samarbete med Börsvinnare Sverige AB”, säger Björn Wennerlund, VD för Skandinavisk Fondkommission AB.  

 

För mer information om Leox Market Outlook, se www.borsvinnare.se/marknadsbrev.html (http://www.borsvinnare.se/marknadsbrev.html)

 

För ytterligare information vänligen kontakta VD för Börsvinnare Sverige AB, Goran Rubil på telefon 042-600 56 53 och VD för Skandinavisk Fondkommission AB, Björn Wennerlund på 040-631 16 61.

 

Leox Holding AB (publ) bedriver verksamhet som holdingbolag med uppgift att genomföra finansiering och ändamålsenlig samordning förvalta och utveckla den verksamhet som bedrivs av Bolagets dotterbolag. Mer information finns på respektive Bolags hemsida, www.inoff.nu (http://www.inoff.nu/)www.borsvinnare.se (http://www.borsvinnare.se/)www.leox.se (http://www.leox.se/).

 

Leox Holding AB (publ)

Knutpunkten 23

252 78 Helsingborg

Tel 042-600 56 50

www.leox.se


Relaterade filer

1 https://www.ngnews.se/attachments/68144
© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.