Press Releases

Almi utser Årets Mentor i Kronoberg. Ett lyft för nyföretagandet i regionen

Till Årets Mentor i kategorin befintliga företag i Kronoberg har utsetts Stanley Ståhl, som har en gedigen bakgrund från möbelbranschen. Han har föreslagits av Carl-Oskar Karlsson, som driver möbelsnickeriet Elakform i Växjö. Stanley Ståhl är nu också nominerad till utmärkelsen Årets Mentor i Sverige som utses den 5 oktober. – Stanley Ståhl har en genuin vilja att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det är en styrka att han har erfarenhet från möbelbranschen, inte minst när det gäller kontakter med t.ex. underleverantörer, säger Anette Blomqvist hos Almi Kronoberg och som arbetar med mentorsprojektet.

En mentor är ett viktigt komplement till rådgivning

Utmärkelsen delas ut av Almi Företagspartner, som på uppdrag av Näringsdepartementet tillsammans med Nyföretagarcentrum driver programmet för mentorskap. Almi vänder sig till befintliga företag dvs de som inte är äldre än tre år och Nyföretagarcentrum till blivande entreprenörer dvs de som ännu inte har startat. – Rådgivning är grundläggande för ett lyckat nyföretagande och en mentor är ett mycket viktigt och ibland avgörande komplement, säger Anette Blomqvist..

Gedigen bakgrund i möbelbranschen

Årets mentor för befintliga företagare är alltså Stanley Ståhl med en bakgrund inom möbelbranschen, inte minst i familjens möbelföretag. Under 14 år var han också ekonomichef i Lammhults Möbel AB. Adepten Carl-Oskar Karlssons nisch i företaget Elakform är att formge möbler där mer utrymme ges åt det konstnärliga uttrycket. Om sin mentor säger han; Han har hjälpt mig med allt från försäljningsstrategi, marknadsföring, ekonomi till kontakter med underleverantörer.

Om Mentor Eget Företag

Näringsdepartementet har givit ALMI Företagspartner och NyföretagarCentrum i gemensamt uppdrag att skapa ett rikstäckande program för mentorskap i komplement till ordinarie rådgivning. Programmet Mentor Eget Företag finansieras av Näringsdepartementet och regionala ägare och ska öka möjligheterna för blivande och befintliga småföretagare att starta och utveckla lönsamma företag. Programmet innebär en förstärkning och ett komplement till den rådgivning som ALMI och NyföretagarCentrum redan ger. Det övergripande målet är att sprida mentorprogrammet till nyföretagare i hela Sverige. Blivande och befintliga entreprenörer kan genom programmet kostnadsfritt få tillgång till en mentor under ett år. Det blir på så vis lättare att komma igång med företagandet och det går snabbare att nå lönsamhet och framgång.

För ytterligare information:

Anette Blomqvist, Almi Företagspartner Kronoberg, tel. 0470 70 74 07

Jimmy Pervik, nationell projektledare, Almi Företagspartner, mobil 070 574 69 40


 

 

Relaterade filer

© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.