Press Releases

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2010/2011

Formuepleje Epikur A/S
Periodeoplysning

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2010/2011

I regnskabsperiodens tredje kvartal, som strækker sig over perioden 1. januar
til 31. marts 2011, leverede selskabet følgende resultater:

-- Indre værdi faldt 6,6% til kurs 317,8. I samme periode faldt det brede
verdensaktieindeks FT World målt i danske kroner 2,0%.
-- Investeringsresultatet beløb sig i perioden til et underskud på kr. 77 mio.
Det har især været kursfald på obligationsmarkederne, som har påvirket
selskabets resultat.
-- Selskabets samlede investeringer udgør pr. 31. marts kr. 4,9 mia.
Aktieinvesteringerne udgør 23% af investeringerne, mens de resterende 77%
af midlerne er investeret i danske realkreditobligationer.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Esben Vibe på tlf.
87 46 49 00. Se også www.formuepleje-epikur.dk.


Relaterade filer

1 https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=348544
© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.