Press Releases

Dato for generalforsamling

Andersen & Martini A/S
Indkaldelse til generalforsamling

Dato for generalforsamling

Offentliggørelse af dato for påtænkt afholdelse af den ordinære
generalforsamling samt dato for den seneste fremsættelse af krav om optagelse
af et bestemt emne på dagsordenen

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr.
2/2011

Nikolaj Plads 6
Fondskode DK 0010283597

1067 København K

Kontaktperson

Adm. direktør

Peter Hansen

Tlf. 36 93 10 11

1. marts 2011

Offentliggørelse af dato for påtænkt afholdelse af den ordinære
generalforsamling samt dato for den seneste fremsættelse af krav om optagelse
af et bestemt emne på dagsordenen

Under henvisning til selskabslovens § 90, stk. 3 bekendtgøres det herved, at
Andersen & Martini A/S påtænker at afholde ordinær generalforsamling torsdag
den 28. april 2011, hvilket tillige er meddelt markedet ved selskabets
offentliggørelse af finanskalender ved selskabsmeddelelse nr. 12/2010 af 7.
december 2010.

Datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på
dagsordenen for aktionærerne er onsdag den 16. marts 2011.

Med venlig hilsen

Andersen & Martini A/S

Peter Hansen


Relaterade filer

1 https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=338153
© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.