Press Releases

Ny interaktiv satsning riktad mot studenter Årets hetaste sommarjobb – Koncernchef på Adecco

Adecco, världens största rekryterings- och bemanningsföretag, lanserar den 31 mars sin digitala sommarjobbskampanj riktad mot studenter. I potten ligger sommarens kanske mest eftertraktade sommarjobb; nämligen VD-posten på Adecco i Sverige. Under augusti kommer vinnaren att få överta ett stort ansvar men också koncernchefens månadslön på 100 000 kr.

Koncernchefskampanjen är ett led i den satsning som Adecco just nu genomför mot målgruppen studenter och young professionals.

- Vi har ett stort behov av att profilera oss mot studenter. Dels för att de kan vara intresserade av arbete parallellt med studierna men också varumärkesbyggande för framtiden, säger Charlotte Nordén, informations- och marknadschef på Adecco. Valet av en interaktiv digital kampanj var självklart då sociala medier och nätet är en naturlig del av målgruppens vardag.
Det första urvalet görs genom ett interaktivt webbtest där man ställs inför dilemman som tillhör en koncernchefs vardag. Testet är en flash-programmerad produktion som även involverar Facebook och andra inslag som att t.ex. intervjuas av radiojournalister.

Under månaden som koncernchef och VD för Adecco kommer studenten att få fatta egna beslut och leda företaget, men självklart kommer ordinarie VD eller andra medlemmar av företagsledningen att finnas med som stöd.

  - Personen måste ha förmågan att se världen i ett helikopterperspektiv, kunna hålla huvudet kallt och ha integritet för att kunna fatta – och genomföra – även impopulära beslut. För ett framgångsrikt ledarskap krävs det många olika kvaliteter och egenskaper som är svåra att isolera till en specifik utbildning, säger Adeccos VD Per-Arne Gulbrandsen, som välkomnar kandidater med alla typer av studieinriktning.

Den digitala kampanjen kompletteras med besök på ett antal universitet och högskolor runt om i landet. Kampanjen pågår från 31 mars-16 maj. Urvalsprocessen sker sedan enligt Adeccos kvalitetssäkrade metoder och avslutas med ett Assement Center där 10 finalister gör upp om det prestigefyllda sommarjobbet. Utöver erfarenheten av att involveras i flera för Adecco affärskritiska beslut får vinnaren en månadslön på 100 000 kr samt ett 6 månaders mentorskap med Adeccos ordinarie koncernchef Per-Arne Gulbrandsen.
Vinnaren tillkännages i början av juni på Adecco Student Sveriges Facebook-sida och adecco.se. Vikariatet gäller från 1-26 augusti. Vinnarens vardag som koncernchef kommer sedan att kunna följas på Adeccos koncernchefsblogg.

Här går det att se en demo som tar dig igenom det interaktiva webbtestet. (http://kunde.apt.no/episode/filmer/300311122105/)


Relaterade filer

1 http://mb.cision.com/Public/MigratedWpy/98043/9102398/b946a9ba8fd5c2d4.pdf
© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.