Press Releases

Skatteverket upptaxerar bolag inom HSB Malmö koncernen

PRESSMEDDELANDE Malmö 2007-06-21 Skatteverket upptaxerar bolag inom HSB Malmö koncernen Skatteverket i Malmö har beslutat att i enlighet med det tidigare tillkännagivna övervägandet avseende 2005 års inkomsttaxering, upptaxera tre av dotterföretagen inom HSB Malmö koncernen. Under verksamhetsåret 2004 sålde HSB Malmö, genom dotterföretag, 12 fastigheter i centrala Malmö. Före försäljningen analyserades försäljningsstrukturen noggrant av externa skatterådgivare. Skatterättsnämnden beslutade i ett förhandsbesked under våren 2006 att underkänna en transaktion som inte berör HSB Malmö, men som har likheter med den transaktion som HSB Malmös dotterföretag gjorde vid fastighetsförsäljningen 2004. Skatterättsnämndens beslut i detta ärende har överklagats till Regeringsrätten, som ännu inte tagit ställning i ärendet. Skatteverket har nu – oaktat att Regeringsrätten fortfarande inte tagit ställning till det aktuella förhandsbeskedet - beslutat att upptaxera HSB Malmös dotterföretags inkomster med i allt 588,9 Mkr, vilket medför en skattekostnad om ca 164,9 Mkr, jämte skattetillägg om 66,0 Mkr. HSB Malmö har överklagat Skatteverkets beslut. För mer information, kontakta: Lars Danielsson, verkställande direktör, HSB Malmö, 0730-86 00 87 HSB Malmö är en av 34 självständiga HSB-föreningar i landet. Bildades 1925 och är en medlemsägd kooperativ ekonomisk förening med verksamhet i Malmöregionen. HSB Malmö har drygt 41 000 medlemmar. I tjänsteutbudet ingår såväl administrativa som tekniska förvaltnings- och konsulttjänster. Förvaltningen omfattar drygt 30 000 bostadsrätter och 1 614 hyresrätter, däribland Malmös nya landmärke HSB Turning Torso.


Relaterade filer

© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.