Press Releases

Catella etablerar ny verksamhet på räntemarknaden

Catella stärker och breddar sin affärsrörelse i Sverige genom att etablera en verksamhet på räntemarknaden.

Den nya enheten kommer att agera som finansieringsrådgivare samt genomföra emissioner av ränteprodukter såsom företagsobligationer. Enheten kommer också att agera rådgivare i investerarmarknaden. Enheten kommer även att aktivt agera mäklare på stats-, bostads- och kreditobligationsmarknaden.

För närvarande pågår rekrytering av ett tiotal medarbetare till den nya enheten. Enheten kommer att vara samägd med ledande befattningshavare och ingå som dotterbolag i Catellakoncernen via det helägda dotterbolaget Banque Invik, Luxembourg.

Marknaden för företagsobligationer förväntas vara ett starkt tillväxtområde under de kommande åren. Kombinationen av de åtstramningar som bland annat de nya regelverken bedöms innebära för bankers utlåning, och de refinansieringsbehov som föreligger de närmaste åren, förväntas skapa ett växande intresse för emissioner av företagsobligationer. Likaledes förutses ett ökat investerarintresse för sektorn.

För ytterligare information:

Johan Ericsson, Verkställande direktör, telefon +46 (0)8 463 33 10

Besök även: www.catella.se (http://www.catella.se/)

Catella är listat på First North och Remium AB är Bolagets Certified Adviser, +46 (0)8 454 32 00.


Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=1266038
© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.