Press Releases

Flygande tillsyn i dag av 400 lektioner i idrott och hälsa

Pressmeddelande 22 april 2010 Skolinspektionen har i dag kollat 400 lektioner i idrott och hälsa För information Agneta Sandén, avdelningschef, 08-586 081 70 Marie-Louise Hultman, undervisningsråd, 08-586 083 84 Jon Torkelstam, utredare, 08-586 084 09 Presskontakt Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50 Webbplats www.skolinspektionen.se Skolinspektionen har i dag, den 22 april, gjort en flygande tillsyn och besökt 400 lektioner i idrott och hälsa i totalt 75 kommuner runt om i Sverige. Flygande tillsyn innebär att ett stort antal inspektörer samma dag åker ut till många skolor för att granska en väl avgränsad del av verksamheten under en mycket begränsad tid. Vid dagens tillsyn granskades 400 lektioner i idrott och hälsa i årskurs 7-9. Sammanlagt besöktes 200 av landets 1 800 7-9-skolor. – Vi vill få en ögonblicksbild av vad man gör på lektionerna i idrott och hälsa. Det är viktigt att alla elever kan delta utifrån sina olika förutsättningar och intressen. Tidigare studier har bland annat visat att lektionerna oftast är på pojkarnas villkor och vi vill se om det fortfarande är så, säger Marie-Louise Hultman, projektledare Skolinspektionen. De 190 inspektörer som genomförde tillsynen granskade vilka aktiviteter som skedde under lektionen och om den genomfördes enligt schema. Andra viktiga punkter var lärarens behörighet, elevernas närvaro och om det fanns elever som var frånvarande utan att det fanns beslut om att man är befriad från undervisningen. Varje granskad skola får inom en vecka besked om tillsynen resulterat i krav på åtgärder eller inte. Resultaten kommer också sammanställas i en rapport som presenteras i början av maj. Resultatet ska ge en bild av läget i skolan en vanlig dag men också underlag för fördjupade granskningar genom att visa vilka frågeställningar och skolor som bör granskas vidare. Dagens flygande tillsyn i idrott och hälsa är den första i sitt slag. Skolinspektionen kommer framöver att göra motsvarande svep över andra områden i skolan. Granskade skolor Lista över granskade skolor och bilder från dagens tillsyn finns på www.skolinspektionen.se/flygande-idrott-2010


Relaterade filer

1 https://mb.cision.com/Public/MigratedWpy/96834/9069570/b89b4d78fb24090c.doc
© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.