Press Releases

Nya order på spårbarhetslösningar för Prevas

Prevas har fått flera nya order på Life Science produkten Snitcher Medical, en produkt som förenklar märkningen av medicinska produkter. Även myndigheters krav på spårbarhet säkerställs med hjälp av programvaran och vid behov tillhandahålls anpassningsbar valideringsdokumentation. Ordervärde ca 8 Mkr.

Prevas ser ett ökat behov av produkten i och med strängare krav på etiketthantering från läkemedelsföretagens kunder, i form av 2D-märkning (DataMatrix) samt hantering av s.k. risketiketter. Med hjälp av etiketter innehållande information om artikelnummer, utgångsdatum, batchnummer och ett seriellt nummer, hoppas man kunna förhindra att förfalskade läkemedel finns i omlopp. Prevas produkt Snitcher Medical gör det enklare och säkrare att arbeta med etikettering av läkemedel och medicintekniska instrument. Produkten är ett flexibelt print-on-demand-system som klarar allt från småskaliga behov till de krav stora automatiserade produktionsanläggningar ställer.

- Flertalet av de stora svenska läkemedels- och medical device-företagen använder idag produkten såväl nationellt som internationellt. Systemet utvecklas och anpassas kontinuerligt för att tillgodose varje kunds unika och skiftande behov. Långsiktiga samarbeten med våra kunder har alltid visat sig ge de bästa resultaten, säger Christer Ramebäck affärsområdeschef Industrisystem på Prevas AB.

Exempel på företag som använder Prevas Snitcher Medical är ALK-Abelló, AstraZeneca, Cambrex, Fresenius Kabi, Invitrogen Dynal, GE Health Care, Nobel BioCare och Phadia.

Industriföretag lever idag i en stenhård global konkurrens. Ett långsiktigt, strukturerat arbetssätt med ständiga förbättringar av produktivitet och kvalitet är ett måste. Prevas har under 25 år arbetat ihop med industrin för att genomföra investeringar inom industriell IT i syfte att utnyttja potential till ökad produktivitet och kvalitet.


Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=1090360
© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.