Press Releases

ABB och Fincantieri i samarbete för att minska koldioxidutsläpp

Anslutningar till elnät i land kan väsentligt minska utsläpp från fartyg som ligger i hamn

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tecknat ett samarbetsavtal med det italienska varvet Fincantieri, för att tillsammans bygga, marknadsföra och leverera HVSC-system (high voltage shore connection) för att förse fartyg i hamn med elektricitet genom att ansluta dem till elnätet i land.

Hamnanläggningar runt om i världen uppmärksammar för närvarande sådana landanslutningar som ett sätt att minska utsläppen från fartyg och skapa renare luft i och runt hamnområdena.

Med hjälp av HVSC-system kan fartyg under tiden de ligger i hamn hämta elektricitet från elnätet i land och hålla igång ombordutrustning, såsom kylskåp, belysning, värme och luftkonditionering, utan att behöva använda fossila bränslen för att driva generatorer ombord som producerar elektricitet.

”ABB levererade framgångsrikt världens första landanslutning till Göteborgs hamn i januari 2000”, säger Veli-Matti Reinikkala, chef för ABB:s division Process Automation. ”Genom att kombinera vårt kunnande och vår innovativa förmåga med den ledande skeppsbyggaren Fincantieri kan vi utveckla tillförlitliga lösningar som kommer att minska sjöfartens miljöpåverkan.”

Giorgio Rizzo, chef för Fincantieris reparations- och ombyggnadsverksamhet, kommenterar: ”Vi är glada att tillsammans med ABB ta det här initiativet som syftar till att bevara vår miljö, vilket också rederierna, våra kunder, prioriterar mycket högt. Vi är övertygade om att överenskommelsen som undertecknades idag innebär ett viktigt framsteg i utvecklingen av förbättrade tekniska och ekonomiska lösningar för våra kunder och för marknaden i stort.”

För ett stort kryssningsfartyg kan en HVSC-anslutning minska bränsleförbrukningen med upp till 20 ton och koldioxidutsläppen med 60 ton under ett hamnstopp på tio timmar, vilket motsvarar de totala årliga utsläppen från 25 personbilar i Europa. I Sverige har sådana landanslutningar minskat de årliga koldioxiodutsläppen från hamnarna i Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Piteå med 6 000 ton, enligt Svenska Miljöinstitutet IVL.

Det nya HVSC-systemet från ABB och Fincantieri kommer att uppfylla alla gällande internationella standarder och ska kunna installeras på fartyg under byggnation, servicestopp eller till och med ute till havs.

Landanslutningar finns för närvarande tillgängliga i hamnar i USA, inklusive Los Angeles, Long Beach, San Fransisco, San Diego, Seattle och Juneau, i Vancouver i Kanada samt i hamnar i Tyskland, Sverige, Finland och Nederländerna.

Fincantieri och ABB samarbetar sedan tidigare inom konstruktion och utveckling av integrerade automationssystem för den marina sektorn genom det samägda bolaget Seastema S.p.A.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i runt 100 länder och har omkring 120 000 medarbetare.

Fincantieri (www.fincantieri.com) är ett av världens största varv, med huvudkontor i Trieste. Företaget sysselsätter, direkt eller indirekt, runt 30 000 personer och är världens ledande specialist på att bygga kryssningsfartyg och en av de främsta inom kryssningsfärjor. Företaget har även en betydande orderbok när det gäller handelsfartyg och är också verksamt i segmentet stora lustjakter, så kallade mega yachts. Fincantieri har två utvecklingscenter, ett i Genua samt ett, Europas största, i Trieste.


För nedladdningsbara bilder på ett HVSC system, besök www.abb.com/news


Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=1046000
© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.