Press Releases

Kort spår får stor betydelse för tågen på Svealandsbanan

Ytterligare en pusselbit för en effektivare järnväg läggs nu på Svealandsbanan. Ett mötesspår byggs i Almnäs mellan Nykvarn och Södertälje. Spåret byggs för att tågen ska kunna mötas på ytterligare ett ställe längs den hårt trafikerade järnvägen i Södermanland.

– Det kan tyckas som en liten detalj på en så lång järnväg som Svealandsbanan. Men mötesplatserna har stor betydelse för att få bättre flyt i tågtrafiken, säger Kenneth Stjerndorff, kvalitetschef i Banverkets östra driftsområde.

Mötesspåret ingår i den gemensamma kraftsamling som Banverket, SL och SJ gör på tågtrafiken i Mälardalen. Redan efter ett och ett halvt år har kraftsamlingen fått positiva och mätbara effekter. Framför allt har förseningarna minskat markant. Att tågen ska vara punktliga är den kvalitetsfaktor som resenärerna genomgående sätter högst när de tillfrågas i enkäter.

Det faktum att Svealandsbanan är enkelspårig gör den sårbar om ett enda tåg blir försenat. Det slår direkt mot andra tåg och får följdeffekter i hela Mälardalen inklusive Storstockholm. Följden blir att många tåg inte kan hålla sina tidtabeller. Med fler mötesplatser blir trafiken flexiblare.

– Mötesspåret vid Almnäs skall vara klart och kopplas in i slutet på oktober i år, säger Kenneth Stjerndorff.

Under perioden 10 augusti - 25 oktober stängs järnvägen av mellan Södertälje och Ryssjöbrink. Tågen kommer då att ersättas med bussar. SJ lägger ut närmare information om ersättningstrafiken på www.sj.se några veckor före stoppet. Byggarbetena för det nya mötesspåret utförs av Skanska.

Kraftsamling Stockholm-Mälardalen omfattar 44 åtgärder som Banverket, SJ och SL har lovat att genomföra tillsammans. Förutom nya spår, växlar och signaler handlar det om bättre kraftförsörjning, översyn av rutiner och ombyggda tåg. Målet är att alla insatser ska vara genomförda nästa år.
Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=945214
© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.