Press Releases

Avista: Semcon AB till observationsavdelning (46/09)

JCE Group AB offentliggjorde den 5 mars 2009 ett pressmeddelande med information om att bolaget ökat sitt innehav i Semcon AB och nu kontrollerar 30 % av rösterna i bolaget. JCE Group AB har därför beslutat att, i enlighet med bestämmelserna om budplikt, lämna ett publikt erbjudande om förvärv till aktieägarna i Semcon AB. Enligt gällande regelverk blir ett bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm placerat på observationsavdelningen om bolaget är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande eller om en budgivare har offentliggjort sin avsikt att lämna ett erbjudande med avseende på bolaget.

Med anledning av det ovan anförda beslutar NASDAQ OMX Stockholm AB att handeln med aktierna i Semcon AB. (ISIN-kod SE0000379497 orderboks-ID 1054) skall ske på observationsavdelningen.

Aktierna överförs fr.o.m. måndagen den 9 mars 2009.Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=941447
© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.