Press Releases

Nio apotek i Västra Götaland blir lantbruksapotek

Apoteket utökar nu servicen till djurägare ytterligare och lanserar 54 lantbruksapotek, varav nio av dem ligger i Västra Götalands län. Dessa apotek kommer att få särskild inriktning mot lantbrukets djur och är utvalda för att de ligger i områden med många lantbruk.

Förra året lanserade Apoteket 110 apotek med särskild inriktning mot smådjurs- och hästägare. Nu är det dags att utöka servicen även för lantbrukets djur som kor, svin och får. De 54 lantbruksapoteken har valts ut i samarbete med Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

– Vi har tillsammans med LRF tittat på var i landets det finns flest lantbruk och var det förskrivs mest djurläkemedel till lantbruksdjur. Därefter har vi valt ut de apotek som skulle kunna passa att bli lantbruksapotek, säger Gabriella Sander, chef för djurläkemedel på Apoteket AB.

Syftet med att införa särskilda lantbruksapotek är att bättre tillgodose lantbrukarnas behov av djurläkemedel. De 54 lantbruksapoteken kommer att ha ett särskilt sortiment med så kallade vårdkritiska läkemedel för nötkreatur och svin. Det kan vara exempelvis antibiotika och smärtstillande läkemedel, där det ofta är bråttom att få tag i läkemedlet. Utöver detta kommer lantbruksapoteken även att få ett utökat sortiment med bland annat vacciner. Varje lantbruksapotek kommer dessutom att ha en djuransvarig farmaceut.

– En viktig del för lantbruksapoteken blir att ha en bra lokal samverkan med veterinärerna i området, för att kunna utveckla och följa upp verksamheten, säger Gabriella Sander.

Vanliga kunder kommer inte att märka någon större skillnad på att vissa apotek blir lantbruksapotek, eftersom det bara omfattar receptbelagda läkemedel som förvaras bakom disk. Några av lantbruksapoteken är också sedan tidigare apotek med utökas service för djurägare.

Bilaga: Lista över de 54 lantbruksapoteken, fördelat per län.

Presskontakter:
Gabriella Sander, chef, djurläkemedel Apoteket AB, 08-466 19 88, 070-20 57 970
Helena Westström, pressekreterare, Apoteket AB, 08-466 11 30, 070-300 71 46Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=815221
© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.