Press Releases

SAGAX BYGGER UT FÖR BEFINTLIGA HYRESGÄSTER

- Sagax bygger sammanlagt 9 800 kvadratmeter uthyrningsbar area på tre fastigheter.
- De sammanlagda investeringarna uppgår till 60 miljoner kronor.
- Samtliga tillkommande lokaler kommer att hyras av befintliga hyresgäster.Sagax har överenskommit med Björnkläder AB om en utbyggnad av bolagets lokaler på fastigheten Backa 30:4, Göteborgs stad. Björnkläder producerar och utvecklar skyddsutrustning och arbetskläder. Björnkläder hyr sedan tidigare samtliga lokaler på fastigheten för sitt huvudkontor och lager i Sverige. Tillbyggnaden omfattar 3 000 kvadratmeter höglager. Färdigställandet beräknas ske under hösten 2008. Det nya hyresavtalet med Björnkläder kommer att ha en löptid om 8 år.

Sagax har utfört en tillbyggnad om 5 800 kvadratmeter i Bildhuggaren 1, Vaggeryds kommun. Byggnaden omfattar därefter 14 800 kvadratmeter uthyrningsbar area varav 97 % utgörs av lagerlokaler. Fastigheten hyrs av Landmann Skandinavia AB som använder lokalerna som centrallager för Skandinavien. Det befintliga hyresavtalet har en löptid överstigande 10 år.

Sagax har utfört en till- och ombyggnad av Bockaberg 2:2, Vetlanda kommun. Samtliga lokaler på fastigheten hyrs av Trivselhus AB. Investeringen avser uppgradering av verksamhetslokaler samt tillbyggnad av 1 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Det befintliga hyresavtalet har en löptid överstigande 10 år.


Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

- "Att investera för befintliga hyresgäster är en kärnverksamhet för Sagax. Lokalerna anpassas till våra hyresgästers verksamhet och Sagax aktieägare får en god avkastning på sitt investerade kapital."


Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=735834
© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.