Press releases

PHOTOCURE - TILBAKEKJØPSPROGRAM FOR AKSJER

Oslo, 8 desember 2011: Photocure ASA har i dag kjøpt
1900 egne aksjer i markedet til snittkurs 32,40
kroner per aksje. Etter dette eier Photocure ASA
38,417 egne aksjer.

Transaksjonen er en del av tilbakekjøpsprogrammet for
egne aksjer vedtatt i ordinær generalforsamling 27.
april 2011 i forbindelse med ordning for ansattes
kjøp av aksjer i selskapet. Styret i Photocure ASA
har i tråd med dette vedtatt å erverve inntil 250 000
egne aksjer. For flere detaljer om programmet, se
protokoll fra generalforsamlingen på
www.photocure.com (under Investors/Share information).


For ytterligere informasjon, kontakt:
Photocure
President & CEO Kjetil Hestdal
Tel: + 47 913 19 535, Email: kh@photocure.no

Om Photocure ASA
Photocure ASA er verdensledende innen fotodynamisk
terapi. Selskapet er notert på Oslo Børs (OSE:PHO),
og utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr
for fotodynamisk behandling og diagnose av
hudsykdommer og kreft. Selskapet søker å løse
udekkede behov ved å utvikle nye og innovative
løsninger basert på sin patenterte Photocure
Technology(TM). Photocure markedsfører og selger egne
produkter i utvalgte markeder, og har utviklet sterke
samarbeidsavtaler med ledende farmasøytiske selskaper
på regional eller global basis. Photocures produkt
for påvisning av blærekreft, Hexvix, er godkjent i
Europa og USA. I tillegg markedsfører selskapet
Allumera®, et fotodynamisk kosmetisk produkt, i USA.
Photocure Technology(TM) setter nye standarder for
diagnostisering og behandling av flere forhold, og
blir kontinuerlig testet for nye produkter og
indikasjoner for kreft og dermatologi. Photocure ASA
eier rettighetene til de registrerte varemerkene
Allumera®, Photocure® og Hexvix®. For mer informasjon
om Photocure, besøk www.photocure.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter
verdipapirhandelloven §


Relaterade filer

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.