Press releases

Extra anslag i s-budgeten till kampen mot organiserad brottslighet

Socialdemokraterna vill satsa 400 miljoner kronor extra totalt under perioden 2012-2015 i kampen mot den organiserade brottsligheten. Resurserna ska gå till att förstärka Rikskriminalpolisens arbete mot den organiserade brottsligheten.

- Vi ser hur den organiserade brottsligheten har fått fäste i Sverige. Gängkriminaliteten har inte bara ökat utan syns och påverkar också vardagen för många människor, med rena avrättningar på offentliga platser och skottlossningar i centrala delar av våra storstäder. I massarbetslöshetens spår dras en del ungdomar in i sådan kriminalitet. Det är en oroande utveckling, säger Morgan Johansson S, ordförande i justitieutskottet. - Det krävs en centraliserad resursförstärkning för att få igång ett effektivare arbete mot den organiserade brottsligheten. Idag har Rikskriminalpolisen 30 personer som ingår i regeringens satsning mot organiserad brottslighet. Med vårt resurstillskott på 100 miljoner kronor per år mer än fyrdubblas resurserna till 130 personer. I förlängningen vill vi se en nationell spjutspetsorganisation, dvs en sammanslagning av Rikskriminalpolisen, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten med namnet Polisens riksorganisation mot ekonomisk och organiserad brottslighet (REKO). Dessutom föreslås en rad andra förslag för att bekämpa den organiserade brottsligheten, bl a skärpt minimistraff för grovt vapenbrott, möjlighet att använda telefonavlyssning för dessa brott och förbättrat vittnesskyddsprogram. Dessutom krävs en lagstiftning som ger polisen möjlighet att kunna arbeta med infiltration bland kriminella gäng under rättssäkra former. - Utöver satsningen på den organiserade brottsligheten öronmärker vi även 30 miljoner kronor ur budgeten för att anställa civila inom polisen. Antalet civilanställda har minskat flera år i rad. Hundratals tjänster har skurits bort. Idag får poliser sitta i receptioner och sköta administration, istället för att jaga bovar och utreda brott, avslutar Morgan Johansson. Presskontakt Anne Ekberg, pressekreterare Mobil: 072-214 36 14


Relaterade filer

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.