Press releases

”Vi måste agera när barn far illa”

Sveriges Tandläkarförbund genomför nu en informationssatsning för att stödja sina medlemmar kring den anmälningsplikt som vårdpersonal har vid misstanke om att ett barn far illa. Tidigare rapporter har visat att tandvården inte anmäler så ofta som man har misstanke om att ett barn är försummat. 
– Det här är ett sätt för Tandläkarförbundet att högst påtagligt bidra till att kvalitetssäkra svensk tandvård, säger ordförande Gunilla Klingberg.  

2010 rapporterade Barnombudsmannen (BO) att det var en stor diskrepans mellan hur ofta tandläkare misstänkte att ett barn far illa och hur ofta man anmälde.

Sveriges Tandläkarförbund har tagit till sig av detta och gör nu en stor informationssatsning mot Sveriges tandläkare.
– Syftet är dels att sprida kunskap om anmälningsplikten, dels att stödja den tandläkare som hamnar i denna svåra situation att kunna agera på rätt sätt.

I skriften Barn som far illa, som är en del av förbundets skriftserie Kunskap & kvalitet, finns information om hur man ser tecken på barnmisshandel och att barn far illa, förslag till riktlinjer och rutiner för kliniken, men också handfast hjälp som anmälningsblanketten, exempel på brev till föräldrar till barn som uteblir från tandläkarbesök. Skriften distribueras till Tandläkarförbundets alla 8 600 medlemmar och finns även på hemsidan.

– Vi vill bidra till en utveckling av rutinerna kring tandläkarens och hela tandvårdens agerande, allt med barnets bästa för ögonen.

 (http://www.tandlakarforbundet.se/)

För mer information

www.tandlakarforbundet.se (http://www.tandlakarforbundet.se/)

 


Gunilla Klingberg, förbundsordförande, 0707-800044

Lena Munck, presskontakt, 0709-71 84 91

Sveriges Tandläkarförbund arbetar för tandläkarnas professionella intresseområden och för en ständig utveckling av patientsäkerheten och kvaliteten i tandvården. Förbundet erbjuder tandläkarna ett omfattande efterutbildningsprogram och medverkar i den årliga Odontologiska riksstämman samt ger ut Tandläkartidningen och Swedish Dental Journal. Förbundet verkar bl.a. genom "Dina tänder - hela livet" för en bättre oral och allmän hälsa.
http://www.tandlakarforbundet.se/ (http://www.tandlakarforbundet.se/)

Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1953561&fn=wkr0002.pdf
2 http://mb.cision.com/Public/MigratedWpy/99590/9158811/84fbaf9c28d129f0.pdf
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.