Press releases

Delårsrapport 1. kvartal 2011

D/S Norden
Kvartalsrapport

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Rapporten er vedhæftet som PDF-fil i sin fulde ordlyd.

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

_______________________________________________________________________________

Meddelelse nr. 24

12. maj 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2011.
Delårsrapporten følger i sin helhed som vedhæftet PDF-fil og rummer følgende
hovedpunkter:

Hoved-/nøgletal (USD mio.)

1. kvt. 2011

EBITDA

Koncernen 48

EBITDA

Tørlast 44

Tank 7

EBIT

Koncernen 30

Teoretisk NAV

DKK pr. aktie 275

Afdækning 2011

Tørlast 86%

Tank 37%

Forventninger 2011

EBITDA 135-175

EBIT 55-95

Hovedpunkter:

NORDENs driftsresultat (EBITDA) blev i 1. kvartal USD 48 mio. mod USD 39 mio. i
4. kvartal 2010 og USD 79 mio. i samme periode året før, der var påvirket af
store engangsindtægter.

Driftsindtjeningen i Tørlastafdelingen (EBITDA) blev USD 44 mio., mens
Tankafdelingen realiserede en driftsindtjening på USD 7 mio.

Det primære driftsresultat (EBIT) blev i 1. kvartal USD 30 mio. (USD 69 mio.).
Nettoresultatet steg efter dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til
USD 69 mio. (USD 63 mio.).

Teoretisk Net Asset Value var DKK 275 pr. aktie mod DKK 308 pr. aktie ved
starten af året.

Tørlastafdelingen har fortsat en høj afdækning for 2011 og havde ved udgangen
af kvartalet kun 4.000 åbne skibsdage for resten af året. Tankafdelingen har
6.500 åbne skibsdage for resten af 2011.

NORDEN fastholder forventningerne til et EBITDA på USD 135-175 mio. og et EBIT
på USD 55-95 mio.

Adm. direktør Carsten Mortensen siger i en kommentar: "Tørlastmarkedet var i 1.
kvartal præcist så svært, som man kunne frygte, med et 55% fald i spotraterne.
Høj afdækning sikrede NORDEN en habil driftsindtjening i Tørlast, og vi
forbedrede resultaterne i Tank, hvor markedet var bedre end ventet. Alt i alt
fik vi en fornuftig start på året, men det ændrer ikke ved, at 2011 fortsat
tegner til at blive et udfordrende år, og det har vi positioneret os efter med
høj afdækning i Tørlast."

NORDEN afholder i dag kl. 15.30 (CET) en telekonference, hvor adm. direktør
Carsten Mortensen, finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen og Senior Vice
President Martin Badsted gennemgår rapporten. Danske deltagere skal senest kl.
15.25 (CET) ringe på telefon +45 3271 4767, mens internationale deltagere skal
ringe på +44 (0) 208 817 9301 eller +1 718 354 1226 inden 15.25 (CET).
Telekonferencen kan følges live på hjemmesiden www.ds-norden.com, hvor
præsentationen også er tilgængelig.

Yderligere oplysninger: Adm. direktør Carsten Mortensen, telefon +45 3315 0451.

_______________________________________________________________________________

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Strandvejen 52

2900 Hellerup

CVR-nr. 67758919

www.ds-norden.com


Relaterade filer

1 https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=349349
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.