Press releases

NAXS investerar 7,25 MEUR i Intera Fund II

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Börsmeddelande

NAXS investerar 7,25 MEUR i Intera Fund II

Stockholm 2011-04-20

PRESSMEDDELANDE

NAXS investerar 7,25 MEUR i Intera Fund II

NAXS har ingått ett åtagande till Intera Fund II Ky (”Intera”) att investera
7,25 MEUR.

Intera Fund II KY, den andra fonden att etableras av Intera Partners,
genomförde idag sin första och slutliga stängning av fonden med åtaganden
gjorda till fonden om 200 MEUR. Investerare i fonden inkluderar ledande
nordiska och internationella institutioner såsom Keva och Statens Pensionsfond
(VER) i Finland, Sjätte AP-fonden (Sverige), LGT Capital Partners (Schweiz) och
SL Capital Partners (Storbritannien).

Fonden kommer huvudsakligen investera i finländska företag med betydande
potential att växa på hemmamarknaden eller internationellt. Den första fonden,
Intera Fund I, har förvärvat 7 portföljbolag, däribland Consti, Orthex och
Trafotek.

Detta är NAXS sjunde åtagande sedan marknadsnoteringen i maj 2007. NAXS
erbjuder idag investerare en diversifierad exponering mot 7 fonder, 6
fondförvaltare, och närmare 60 portföljbolag inom en rad olika sektorer. NAXS
fonder har hittills genomfört 4 avyttringar (exit) av portföljbolag.

Kontaktinformation

Jeff Bork, VD NAXS, 0761-000 000

Detta pressmeddelande och ytterligare information finns tillgänglig på
www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), Reg. No. 556712-2972
Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm
Telefon: + 46 (0)8-611 33 25, E-mail: info@naxs.se

www.naxs.se


Relaterade filer

1 https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=345681
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.