Press releases

Ohälsotalet fortsätter att sjunka

Stockholm den 20 juli 2006 Pressmeddelande Ohälsotalet fortsätter att sjunka För information Bertil Thorslund 08-786 98 10 Presskontakt 08-786 98 88 Teresa Janonius Pressekreterare 08-786 90 12 073-914 19 25 Webbplats www.forsakringskassan.se I juni låg det samlade måttet på sjukfrånvaron, ohälsotalet, på 40,6 dagar, vilket är 1,4 dagar lägre än samma månad förra året. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro. Försäkringskassans mål är att ohälsotalet ska ligga under 37 dagar i slutet av 2008. Under juni månad fick 231 800 personer sjukpenning. Det är 19 900 (7,9 procent) färre än motsvarande månad förra året. Antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning är i juli 554 100, en nivå som varit i stort sett oförändrad sedan november 2005. Inflödet av nya personer med sjuk- eller aktivitetsersättning var 49 000 personer den senaste 12- månadersperioden, vilket är 21 100 färre än motsvarande period året innan. Utvecklingen ligger väl inom ramen för regeringens mål om en begränsning av antalet nya personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. För detaljerade uppgifter om sjukfrånvaron se tabell och diagram i bilaga. Pressmeddelande, Försäkringskassan


Relaterade filer

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.