Press releases

Pensionsbesked till 2,2 miljoner arbetare

Nu börjar Fora skicka ut det årliga pensionsbeskedet till 2,2 miljoner privatanställda arbetare som omfattas av Avtalspension SAF-LO. Kuvertet innehåller bland annat information om hur mycket tjänstepension som tjänats in under 2010 och hur det totala pensionskapitalet har utvecklats under året.

Foras pensionsbesked innehåller också information om hos vilken eller vilka pensionsförvaltare pensionskapitalet är placerat och om något efterlevandeskydd är kopplat till pensionen. På pensionsbeskedets sista sida kan man se vilken lön arbetsgivaren har rapporterat in till Fora och hur stor pensionspremie, dvs hur mycket pengar, som betalats in i tjänstepension under 2010. De som berörs av AFA-försäkringar, får även information om dessa trygghetsförsäkringar.

- Trots att tjänstepension rör sig om en ansenlig summa pengar, är privat pensionssparande det man tror får störst betydelse för sin framtida pension. Det visar en ny undersökning som Fora har genomfört, säger Christina Schiller, kommunikationschef på Fora.

I undersökningen fick deltagarna bland annat frågan om hur stor betydelse de tror att pensionens olika delar kommer att få för deras levnadsstandard. De flesta, 43 procent anger att det privata pensionssparandet kommer att få mycket stor betydelse. Motsvarande siffra är 33 procent för inkomstpensionen, 32 procent för tjänstepensionen och 24 procent för premiepensionen.

Det är arbetsgivaren som betalar in premien till Avtalspension SAF-LO. För lön intjänad under 2010 motsvarar premien 4,1 procent på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 18 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. (År 2010 är 7,5 inkomstbasbelopp = 383 250 kr.) Tjänar man till exempel i snitt 23 000 kronor per månad blir premien 
11 316 kronor per år. Den anställde börjar tjäna in till sin Avtalspension SAF-LO samma månad som han eller hon  fyller 25 år.

Avtalspension SAF-LO är en kollektivavtalad tjänstepension för privata arbetare. Fora har i uppdrag att administrera, förmedla försäkringspremier, sköta pensionsval och information för Avtalspension SAF-LO. Utöver detta administrerar Fora även andra kollektivavtalade trygghetslösningar, t ex försäkringarna de anställda har i AFA Försäkring. Fora ägs till lika delar av Svenskt Näringsliv och LO och arbetar utan eget vinstintresse. Varje år förmedlar Fora drygt 20 miljarder kronor i premier och avgifter från 210 000 företag till ett 40-tal försäkringsbolag, stiftelser och fonder.

*Undersökningen genomfördes under januari och februari 2011 av United Minds i två steg; kvalitativ fokusgruppsstudie med uppföljande kvantitativ studie med 1002 respondenter 25-55 år som omfattas av Avtalspension SAF-LO.


Relaterade filer

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.