Press releases

Nytt rekord för resande med tåg (NY VERSION)

(Korrigerad siffra för godstrafiken 2008)

Trots krisen blev 2008 ett nytt rekordår för svenska folkets tågresande. För godstågen vände trafikökningen under hösten, men totalt sett tangerades ändå 2007 års rekord för gods på järnväg.

Aldrig har svenska folket åkt så mycket tåg som 2008. Sammanlagt reste vi i Sverige 11 miljarder personkilometer på järnväg, en ökning med sex procent jämfört med det förra rekordåret 2007. Både kortväga och långväga resande ökade. Det visar Banverkets årsredovisning som presenterades på måndagen.

– Järnvägen bidrar nu i högsta grad till utvecklingen mot ett ekologiskt uthålligt transportsystem, säger Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand.

Sedan början av 1990-talet har det skett nära en fördubbling av persontrafiken på järnväg. I avstånd motsvarar 2008 års svenska tågresor om en person skulle resa 14 000 gånger fram och tillbaka till månen – eller en resa tur och retur till dvärgplaneten Pluto!

Även godstågstrafiken ökade under årets tre första kvartal, för att under det sista kvartalet istället sjunka med 15 procent. Sammanlagt betyder det att godstrafiken på järnväg 2008 nådde samma nivå som rekordåret 2007; drygt 23 miljarder tonkilometer. Lågkonjunkturen har framför allt slagit igenom i starkt minskade volymer för stålsektorn och den högförädlade verkstadsindustrin.

Trafikökningens baksida är att kapacitetsutnyttjandet är högt. Det gör att även små störningar lätt får stora konsekvenser. Trots det förbättrades under året tågens punktlighet en aning.

– Vi ser att bland annat kraftsamlingarna för bättre punktlighet i storstadsområdena börjar ge resultat, säger Minoo Akhtarzand. På längre sikt behövs dock både ökad kapacitet och mer förebyggande underhåll för att minska störningskänsligheten.

Järnvägen nådde nollvisionen för resenärernas säkerhet. Ingen passagerare dödades i tågolyckor. Fortfarande sker dock många dödsfall vid påkörningar när personer obehörigt vistas i spåren.Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=942211
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.