Press releases

Ledningsförändringar i England och Danmark

Rod Siddall tillträder den 1 februari 2004 som VD i Ballingslövs engelska dotterbolag Kingfisher Wood Products Ltd efter Ferris Cowper som sedan halvårsskiftet 2003 interimistiskt upprätthållit VD-funktionen.

Rod Siddall (52 år) är civilingenjör och har en bakgrund från ledande befattningar i olika engelska företag bl a som VD för Burbidge & Son Ltd verksamt inom köksbranschen och som VD inom Britax Group Plc (komponenttillverkare till bl a flyg- och bilindustrin).

Morten Boeck-hansen tillträder den 1 februari 2004 som VD i Ballingslövs danska dotterföretag Dansk Formplandeindustri A/S efter Per Lykke Jensen som slutar på egen begäran.

Morten Boeck-hansen (45 år) som är civilekonom har en bakgrund från ledande internationella befattningar bl a i Reebok och i Ecco.

Nils-Erik Danielsson, VD och koncernchef
Ballingslöv International AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av Nils-Erik Danielsson, 0708-946 101

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken, bland andra Ballingslöv, JKE Design, DFI, Multiform och Paula Rosa. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har cirka 860 anställda. Ballingslöv AB grundades 1929. Ballingslövs aktie noterades på Stockholmsbörsens O-lista i juni 2002. Koncernens nettoomsättning uppgick 2002 till 1.159,6 Mkr och rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 142,2 Mkr.
I februari 2003 tecknades avtal om förvärv av den danska kökssnickeritillverkaren Multiform A/S.


Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=837870
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.