Press releases

EOS Russias substansvärde

Datum: 13 februari 2008
Tid: 11:00 CET
Substansvärde: 2 502 MSEK (390 MUSD)
Valutakurs (SEK/USD): 6,42
Substansvärde per aktie: 88,85 kronor

Antal utestående aktier: 28 162 734


Portfölj

UES andel av portföljen: 84,9%
UES depåbevis (GDRs)*: 113,50 USD
EOS Russias belåning i procent av substansvärdet: 0,0%
* Beräknat som snittvärdet av köp- och säljkursen (mid-market price) klockan 11:00 CET.


Relaterade filer

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.