Press releases

Auktionen fortsatte med försäljning av mutationsrävar

Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion fortsatte i dag i Vanda med försäljning av olika mutationsräv- och finnsjubbskinn. Dagens största utbud bestod av 70.000 blue frost- eller blåsilverrävskinn, vilkas försäljningsresultat påverkades både av produktionsökningen sedan i fjol samt den fortfarande pågående detaljhandelssäsongen. Av utbudet såldes 60 procent till medelpriset 67 euro, vilket är lägre än i september. Skinnen såldes huvudsakligen till Ryssland och Västeuropa och mindre mängder till Hongkong/Kina och Turkiet.

Försäljningen av finnsjubb förlöpte bättre än väntat, även om den kraftigt ökade sjubbproduktionen i Kina har skapat osäkerhet på marknaderna. Den europeiska modeindustrin vill dock använda den finska specialprodukten vars ursprung kan spåras. Dagens utbud på 20.000 skinn såldes nästan i sin helhet till ett medelpris på 53,50 euro.

Turkistuottajat Oyj:s auktion fortsätter och avslutas i morgon, då blå- och blue shadow-rävskinn står i tur att säljas.Relaterade filer

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.