Press releases

ProstaLund förstärker den internationella försäljningsorganisationen

Medicinteknikbolaget ProstaLund satsar internationellt och etablerar försäljningskontor i England, samt förstärker organisationen i såväl Sverige, Finland och Tyskland som på bolagets övriga exportmarknader.

ProstaLund öppnar nu ett försäljningskontor i Manchesterområdet, med Dianne Derbyshire som ansvarig och med det primära målet att etablera behandlingssystemet CoreTherm® * i England. Dianne har tidigare, på ett framgångsrikt sätt, etablerat nya behandlingsmetoder på denna marknad.

Varje år drabbas ca två miljoner engelska män av godartad prostataförstoring och ca 37.000 genomgår kirurgisk behandling, vilket förutom tid i operationssal kräver några dagars sjukhusvård. Värmebehandling med CoreTherm® sker genom en kateter under lokalbedövning i ett vanligt mottagningsrum och tar i snitt ca 15 minuter.

”Värmebehandling av godartad prostataförstoring är ännu inte en så känd metod i England, men när nu betalningssystemet förändras premieras minimalinvasiva behandlingar och det blir lönsamt att utföra behandlingar på läkarmottagningar i stället för på sjukhus,” säger Ulf Rosén, VD ProstaLund AB. ”Efter omfattande analyser av betalningssystemet och de marknadsmässiga förutsättningarna för vår typ av behandlingar är det dags att på ett strukturerat sätt satsa på etablering på den engelska marknaden,” fortsätter Ulf Rosén.

Hannele Andersson, som har ett långt förflutet inom medicinteknik, bl a hos Entific Medical Systems har anställts för att förstärka försäljningsorganisationen med fokus på den svenska och finska marknaden. ProstaLund har sedan tidigare en referensklinik i finska Vasa.

På den viktiga tyska marknaden har Burkhard Brinkmann anställts som affärsansvarig med placering i Hamburg. ProstaLund har sedan tidigare ett dotterbolag i Tyskland.

Janne Winther, som tidigare ansvarat för den nordiska marknaden, behåller ansvaret för Norge och Danmark, men kommer nu att ägna en stor del av sin tid till att utveckla de marknader där ProstaLund har distributörer.
Janne är baserad i Danmark.

* CoreTherm® är ett behandlingssystem, utvecklat av ProstaLund, för behandling av godartad prostataförstoring.


Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=661771
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.