Press releases

SWECO får omfattande oljelagringsuppdrag i Indien

SWECO har fått i uppdrag att vara expertrådgivare i samband med projektering och uppförande av en anläggning under mark för lagring av råolja i Visakhapatnam på Indiens ostkust. Uppdraget är initialt värt ca 30 miljoner SEK och utförs tillsammans med Skanska Teknik och Midroc Engineering.

Uppdraget innebär att, tillsammans med kunden Engineers of India Limited, EIL, utveckla konceptdesign, sammanställa dokument för entreprenadupphandling och genomföra entreprenadledning under byggnadsfasen. Anläggningen ska rymma drygt 1 miljon kubikmeter råolja och utgör starten för ett större program som totalt omfattar tre anläggningar med en sammanlagd lagringsvolym på drygt 5 miljoner kubikmeter.

– Uppdraget är en stor framgång för oss. Det var framför allt vår långa erfarenhet i Norden av avancerad teknik för lagring av råolja i grundvattenbalanserade bergrum som avgjorde att vårt expertteam fick uppdraget i hård konkurrens med konsultgrupper från bland annat Frankrike, Österrike och USA, säger Mats Påhlsson, VD i SWECO VBB.

Arbetet startar omgående och kommer att pågå till 2010. I uppdraget deltar experter från Sverige, Norge och Finland. Projekterings- och upphandlingsfasen kommer delvis att bedrivas från SWECOs kontor i Stockholm och delvis från EIL:s kontor i New Delhi, därefter flyttas en fast organisation ut till byggarbetsplatsen i Visakhapatnam.

Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=593520
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.