Press releases

Skanska bygger postterminal i Oslo för 660 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att bygga en ny postterminal i Norge. Kontraktssumman uppgår till NOK 570 miljoner, ca 660 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet.
Kund är den norska Posten.

Uppdraget avser den nya 70.000 kvm stora östterminalen i Lörenskog, nordost om Oslo. I projektet ingår markarbete, grundläggning och stombyggnad. Skanska ansvarar för betong- och stålelement, inklusive tak, medan fasadinklädningen däremot inte ingår i uppdraget. En del av projektet utgörs av breddning av en två km lång sträcka av riksväg 163 från två till fyra filer.

Den nya anläggningen ska ersätta en postterminal i centrala Oslo där ca tre miljoner försändelser passerar dagligen.

Förberedelserna inleds vid årsskiftet och byggstarten sker våren 2007. Skanskas byggarbete ska vara slutfört i slutet av 2008.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten som har ca 4.300 medarbetare hade förra året intäkter på ca 10,5 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostadsprojekt och av offentlig-privata samverkansprojekt.


För ytterligare information, kontakta:

Pia Farstad, informationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 92 25 11 11
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=576295
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.