Press releases

Vattenfalls årsredovisning finns nu på Internet

Vattenfalls årsredovisning för 2005 finns nu tillgänglig på svenska och engelska på Vattenfalls hemsidor www.vattenfall.se respektive www.vattenfall.com.

Årsredovisningen beskriver Vattenfalls utveckling under år 2005. Koncernchefen Lars G Josefsson ger i sin kommentar ett vidare perspektiv på elpriset och den europeiska elmarknadens utveckling.

Han berör också Vattenfalls tillväxtstrategi och det senaste årets betydande investering inom kraftvärme och vindkraft i Danmark samt Vattenfalls engagemang i klimatfrågan för att hantera växthuseffekten på ett ansvarsfullt sätt.

En nyhet i årsredovisningen för 2005 är styrelsens rapport om internkontroll och den särskilda bolagsstyrningsrapporten, som innehåller en fördjupad beskrivning av ägarstyrningen. Avsnittet om Vattenfalls satsningar inom förnybar energi har byggts ut. I övrigt beskrivs den europeiska energimarknaden, konkurrenssituationen och prissättningen, liksom utvecklingen på Vattenfalls marknader Norden, Tyskland och Polen. Årsredovisningen ger fullständig information om Vattenfalls ekonomiska resultat och innehåller dessutom omfattande information om företagets strategi, organisation, styrning och riskhantering. I enlighet med Vattenfalls ambition att visa öppenhet redovisas, liksom tidigare år, även uppgifter om arvoden, löner och förmåner för styrelsen, koncernchefen och övriga befattningshavare samt incitamentsprogram för chefer och övrig personal.

Ladda ned rapporten som pdf på svenska från www.vattenfall.se och på engelska från www.vattenfall.com (svensk webbversion beräknas finnas tillgänglig den 31 mars och engelsk den 3 april). Den tryckta versionen beräknas vara klar 10 april och kan beställas via en beställningsfunktion på hemsidan www.vattenfall.se eller från Vattenfall AB, 162 87 Stockholm, Telefon 08-739 50 00, e-post info@vattenfall.com.

För vidare information kontakta:
Martin May, presschef Vattenfall AB, telefon 08-739 52 70.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, Vattenfall AB, telefon 08-739 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=477661
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.